Generelle Betingelser

Generelle Betingelser


For at undgå misforståelser og, at der er tjek på alt det praktiske, er denne "Generelle betingelser" altid gældende mellem "arrangøren", og Ronald Lund/one-by-one herefter benævnt som "engagerede".


Adkomst til spillestedet:

- Jeg ankommer i stor kassebil, der skal gerne kunne bakkes til spillestedet og læsses grej ind via medbragt rampe (80 cm. x 1.8 m). - Såfremt der er trapper i forbindelse med adkomst til spillestedet/lokalet, skal der være 1-2 personer for at hjælpe med grej.

- Om vinteren i tilfælde af sne, skal der være ryddet sne så der kan bakkes til spillestedet.


Lokalet:

- Der skal være uhindret adkomst til lokalet senest 1½ time før arrangementet starter (musikken skal starte).

- Såfremt der skal anvendes elevator, skal indvendige mål på elevatoren tjekkes inden bookingen er endelig.


Pladskrav for grej op til 120 gæster:

- 2 meter i dybden x 4-5 meter i bredden og 2,5 meter i højden.

Pladskrav for grej over 120 gæster:

- 2 meter i dybden x 7 meter i bredden og 2,5 meter i højden.


Strøm:

- Alm. 230 Volt ubelastet stikkontakt min. 10 amp. (stikkontakt/gruppe hvor der IKKE er tilsluttet: fadølsanlæg, el vandvarmere,    softicemaskine, slusch icemaskine, store kaffemaskiner mv.)

-Ved større arrangementer + 120 gæster min. 16 amp.


Opstilling af grej:

- Altid opstilling på dansegulvet.

- Såfremt der skal stilles op på scene max. 40 cm. høj, skal der være 1 person til hjælp.

- Såfremt scenen er over 40 cm. skal der pga. grejets vægt være 3 personer til hjælp.


Person/hjælper = én ædru stærk mand der uhindret kan løfte 30-40 kg.


Ved arrangementer i festtelte:

- Kørevej skal have bærende bundforhold.

- Der skal kunne bakkes til fast gulv med stor kassebil.

- Såfremt grejet skal fragtes over græs, skal der være 3 personer til hjælp.

- Vær opmærksom på, at højden helt ude ved siderne af teltet ikke altid er 2,5 meter


Afregning: kontant umiddelbart efter arrangementets afslutning - med mindre andet er aftalt på skrift/mail.


Forplejning:

- I pausen (mens gæsterne får kaffe) skal der være ét varmt måltid mad.

- Der skal endvidere være én siddeplads ved et bord til indtagelse af måltidet.

- Dansk vand, kaffe og the.


Engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtigelser iht. "Generelle Forpligtigelser". I samme tilfælde, såvel som i tilfælde af, at engagerede efter at have indfundet sig på spillestedet hindres i at optræde som aftalt, er engagerede berettiget til det fulde honorar.


Aflysning: En booking er bindende, og kan ikke aflyses uden at der betales det aftalte honorar.


Eventuelle offentlige afgifter, herunder til KODA og Gramex betales af arrangøren.